T7. Th1 16th, 2021

Mua phải cây táo mọc hoa dâm bụt


Thứ tư, 13/1/2021, 08:00 (GMT+7)

Khách hàng tá hỏa khi thấy ‘cây táo’ cành lá xum xuê vừa mua bỗng nở hoa dâm bụt.

Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Quả táo trong y như thật...

Quả táo trong y như thật…

... nhưng khi cắt ra thì sự thật được phơi bày.

… nhưng khi cắt ra thì sự thật được phơi bày.

Thượng đế than vãn.

‘Thượng đế’ than vãn.

Cây táo cành lá xum xuê...

‘Cây táo’ cành lá xum xuê…

... bỗng mọc hoa dâm bụt.

… bỗng mọc hoa dâm bụt.

Xuka (st)

Mua phải cây táo mọc hoa dâm bụt - 13
Mua phải cây táo mọc hoa dâm bụt - 14Nguồn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *