T7. Th1 16th, 2021

Linh dương nhởn nhơ gặm cỏ trước mặt báo
Biết kẻ săn mồi không thể bắt được mình, linh dương bình tĩnh gặm cỏ mặc kẻ săn mồi vồ bắt nhiều lần.Nguồn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *