T5. Th10 22nd, 2020

Hồ muối tự nhiên rộng hơn 5.800 km2
Hồ muối lớn nhất Trung Quốc chứa hơn 50 tỷ tấn muối ăn, đủ cung cấp cho 6 tỷ người trong khoảng 1.000 năm.Nguồn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *