T7. Th1 16th, 2021

'Dỗ dành' rắn hổ mang chúa 4 mét xuống đất
Đội cứu hộ mất một ngày để ‘dỗ dành’ đưa con rắn hổ mang chúa xuống đất khi nó trèo lên.Nguồn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *