T2. Th6 14th, 2021

Điều gì xảy ra trong lốp khi ôtô di chuyển?
Camera thu lại những tiếng động, sự biến dạng bề mặt và cả luồng di chuyển của không khí trong lốp khi xe lăn bánh.Nguồn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *