T2. Th6 14th, 2021

Cỗ máy dùng laser diệt 100.000 cây cỏ mỗi giờ
Máy diệt cỏ tự động của công ty Carbon Robotics có thể dọn dẹp 8 ha một ngày, nhiều gấp 20 lần con người.Nguồn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *