T5. Th10 22nd, 2020

'Cậu vàng' no đòn vì nằm ngủ giữa đường
Chạy ra giữa đường nhựa nằm ngủ, cún cưng bị bà chủ dạy cho bài học nhớ đời.Nguồn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *